CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN TẠI NHẬT BẢN CÓ MỘT LẦN DUY NHẤT

[Dự liệu được lấy từ face onecoin. Biên soạn Adam Cryptocurrency]

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN TẠI NHẬT BẢN CÓ MỘT LẦN DUY NHẤT

Bạn muốn đi đến đó, hãy liên lạc với người bảo trợ của bạn để được trợ giúp hoặc liên lạc đến văn phòng tại Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Chúng tôi vui mừng được chia sẻ thông điệp này đến BẠN. Và trong trường hợp bạn không thể đi được, hãy liên lạc với người của bạn tại NHẬT BẢN để đăng ký trước khi hết chỗ NGỒI TỐT.

Chúc bạn và thành viên nhiều thành công và tin vui.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KYC ONE COIN LÀ GÌ ?

Các Câu Hỏi Về OFC