Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2016

Điều khoản và Điều kiện XCOINX.COM

[Được soạn và tạm dịch Adam Cryptocurrency]
Xcoinx - Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KIỆN CHUNG

CIH Trung TNHH cung cấp một công cụ / nền tảng trực tuyến (Xcoinx) cho phép người dùng tự do thương mại một số cryptocurrencies khác nhau trên toàn thế giới. Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được mô tả trong tài liệu này áp dụng cho tất cả các giao dịch và các hoạt động tham gia của những người sử dụng trang web này, dữ liệu thu thập được, tin nhắn, chat trực tuyến giữa người sử dụng và nhóm hỗ trợ.

Các điều khoản hướng trình bày, điều kiện sử dụng và Chính sách được coi là người sử dụng thỏa thuận giữa Công ty và người sử dụng và áp dụng đối với việc sử dụng:

Các trang web của Công ty; API và Công ty bất cứ liên quan và tổ chức bởi trang web công ty và / hoặc các ứng dụng điện thoại di động;

Bất kỳ của các dịch vụ cung cấp cho người dùng của Công ty.

Bằng cách đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web 'của Công ty, người sử dụng đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc về mặ…

One Life Viet Nam | Adam Cryptocurrency | Số 01 | Hướng Dẫn Thiết Bị

Hình ảnh

One Life Viet Nam | Adam Cryptocurrency | Số 03 | Stop Đầu Tư Thêm Vào M...

Hình ảnh

One Life Viet Nam | Adam Cryptocurrency | Số 05 | Hành Động Gì Cho Bạn...

Hình ảnh